गोदाम

इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबल (ESL) कागज को शुरूआत कम गर्दछ र गोदाम को व्यवस्थापन पहिले भन्दा धेरै सजिलो बनाउँछ। तलका फाइदाहरू हेर्नुहोस्।

ERP प्रणालीमा राम्रोसँग जडित;

पूर्ण रूपमा प्रदर्शित आइटम जानकारी;

तत्काल स्टक स्तर अपडेट;

लेबलहरूमा एलईडी सचेत को कार्यात्मक सहायता;

ती सबै सुविधाहरूको साथ, गोदामलाई सुधार गरिएको इन्भेन्टरी सटीकता, स्टक-आउट जोखिम रोकथाम र लागत नियन्त्रणबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ।

व्यापार डिपो

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)