भिडियो

1. ZKONG ब्लेड - संसारको सबैभन्दा पातलो इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबल

2. बैठक ZKONG उपत्यका श्रृंखला ESL

3. फ्रेशहेमाको डिजिटलाइजेशनको लागि ZKONG इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबलहरू

4. फ्रुट फ्रेशको डिजिटलाइजेशनको लागि ZKONG इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेबलहरू

5. Zkong Beyond Series ESL प्रस्तुत गर्दै


हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: